load icon

Bestyrelsens kompetenceprofil

Foreningen skal ifølge vedtægterne ledes af en bestyrelse bestående af mindst 5 vedtægts­valgte medlemmer, heraf mindst én med kunstnerisk indsigt. I det omfang den til enhver tid gældende lovgivning kræver det, består bestyrelsen desuden af et antal medlemmer valgt af medarbejdere i foreningen og dens datter­virksomheder.


Med henblik på at sikre varetagelsen af foreningens erhvervsmæssige og uddelingsmæssige formål er det hensigtsmæssigt, hvis to af de vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer har erfaring fra selskaber i Kunstsamlingen, en har kunstnerisk indsigt, og to har erhvervsindsigt, men er uafhængige af Kunstsamlingen.


Vedtægter ser her

Medlemmer af bestyrelsen

Kenny Lurger

Formand

Oliver McFall

Sekretær

Peter Bager

Kasserer

Søger nye

Bestyrelsesmedlem

Christine Darlov

Bestyrelsesmedlem