load icon

Bestyrelsens kompetenceprofil

Foreningen skal ifølge vedtægterne ledes af en bestyrelse bestående af mindst 5 vedtægts­valgte medlemmer, heraf mindst én med kunstnere indsigt. I det omfang den til enhver tid gældende lovgivning kræver det, består bestyrelsen desuden af et antal medlemmer valgt af medarbejdere i foreningen og dens datter­virksomheder.


Med henblik på at sikre varetagelsen af foreningen erhvervsmæssige og uddelingsmæssige formål er det hensigtsmæssigt, hvis to af de vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer har erfaring fra selskaber i Kunstsamlingen, en har kunstner indsigt, og to har erhvervsindsigt, men er uafhængige af Kunstsamlingen.


Vedtægter ser her

Medlemmer af bestyrelsen

Kenny Lurger

Formand

Oliver McFall

Sekretær

Peter Bager

Kasserer

Kim Priesum

Bestyrelsesmedlem/Kunstner

Christine Darlov

Bestyrelsesmedlem