load icon

Fortæl kunstneren hvem du er


Eva Salomonsson
denmark

Eva Salomonsson

Människan är en intressant varelse. Särskilt när hon blir satt i en specifik kontext. Allt kan hända, har hänt, och kommer att hända. Det är denna spänning som skapar scenerier i min hjärna, scenerier som rymmer känslor, händelser och relationer. Det är dessa scener och karaktärer jag vill försöka återge i min bildkonst. Fiktionen har stor inverkan på mig och mina mentala bilder men jag vill gärna gestalta den som mer eller mindre verklig. Jag tycker att en påhittad berättelse som ligger nära verkligheten i sitt uttryck känns mer trovärdig och utgör därmed en större spänning än den uppenbara sagan. Det är troligtvis därför jag valt att måla figurativt. Jag fascineras mycket av teater- och filmkonst och är också scenograf vilket återspeglas i mina verk, där gränsen mellan fiktion och verklighet blir flytande. Jag blandar dåtid med nutid och min intention är att varje verk ska presentera en eller flera mänskliga karaktärer som berättar en historia där handlingen utspelas lite olika för var och en som betraktar.