load icon

Fortæl kunstneren hvem du er


Kirsten Hammond Andersen

Tom Jørgensen fra KunstAvisen har beskrevet følgende Kirsten Hammond Andersen's kunstbogen om '101 Kunstnere', 2020 side 10: Når man ser på Kirsten Hammond Andersens kvindeportrætter, ledes tankerne uvilkårligt hen på alle de kvindelige kunstnere og forfattere, som er gået forud. De fleste af dem fra den tid, hvor kvinden først og fremmest forventedes at få børn og varte ægtemanden op. Sofonisba Anguissola, Artemisia Gentileschi, Élisabeth Vigée Le Brun og Angelika Kaufmann. Deres selvportrætter reflekterer trods og stolthed over at være slået igennem i en mandeverden. Hvad angår forfatterne, er det Christina Rossetti, Virginia Woolf og Sylvia Plath, man kommer til at tænke på. Kirsten Hammond Andersen nævner specifikt Sylvia Plaths ”Unabridged Journals” som én af sine helt storeinspirationskilder: forfatterens dagbog dækkende årene 1950 til 1962 udgivet efter gennemsyn af hendes mand, Ted Hughes. I den lærer vi om hendes intense kampe med såvel de litterære udfordringer som hendes egne indre dæmoner. Den balance mellem abstraktdekorative og plastisk figurative elementer og den fintfølende, drømmende og super æstetiske tilgang, man finder i Kirsten Hammond Andersens billeder, rammer atmosfæren og tonen i Virginia Woolfs romaner. Den lurende sensualitet og erotik midt i det kropsfornægtende victorianske England, der symbolsk kommer til udtryk i Christina Rossettis lange digt ”Goblin Market” fra 1862, dukker opi ”Meet the twins”. Kirsten Hammond Andersen nævner selv Sylvia Plath, men den gådefulde spaltning/symbiose mellem tvillingerne kunne lige så godt være en illustration af ”Goblin Market”, hvis hovedpersoner er de intimt forbundne søstre, Laura og Lizzie. Skal man nærme sig en endeligkarakteristik af Kirsten Hammond Andersens billedunivers, er det imidlertid kunstnerne, vi bør vender tilbage til. Den selvbevidsthed og indre styrke, vi finder i de gamle selvportrætter, går igen hos disse moderne kvinder. Deres forskelligheder til trods er de alle stærke, fulde af en indre ro, drømmende, sensuelle og gådefulde på deres egne præmisser, ikke mændenes. De er tegnet og malet af en kunstner, der både kan karakterisere et menneske på en overbevisende måde og skabe en atmosfære af smukke mønstre, elegant svungne linjer og glødende farveri dynamisk balance. Kirsten Hammond Andersens billeder er en hyldest ikke kun til kvinder, men til fantasien og drømmen. Til det at turde være sig selv. Helt og ubetinget. Tom Jørgensen Værkerne er alle udført i akvarel og blæk på papir – et utaknemmeligt medie, hvor der ikke er plads til fejl og rettelser. Men i akvarellens poesi ligger også i, at alting skal lykkes første gang. Farve og tusch er påført og sammensat med en tilsyneladende lethed, og værkerne fremstår med en kraft og en umiddelbarhed. Hørlærred bruger Kirsten Hammond Andersen også.