Generelle betingelser


Kunstsamlingens abonnementsvilkår
Opdateret 5. Februar 2017 kun i forbindelse med abonnementsvilkår.

Abonnementsvilkår
Nedenstående abonnementsvilkår gælder for alle abonnementer via Vindelgaarden ApS herefter benævnt "KUNSTSAMLINGEN", "vi" eller "vores".

1. Aftaleindgåelse og kvittering
Når du tegner et abonnement, indgår du en aftale med Kunstsamlingen, Tungegårdsvej 6, 3650 Ølstykke (CVR-nr. 38 25 99 46). Ved tegning af et abonnement modtager du en kvittering via e-mail, som du bør gemme, da det er kvitteringen for dit køb. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.

2. Abonnement
Et abonnement er fortløbende og fortsætter, indtil det opsiges skriftligt eller telefonisk, se pkt. 3. Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en periode svarende til den foregående. Tilbudsperioder (herunder særlige rabatter, vouchers m.v.) kan ikke forlænges. Ved udløbet af en tilbudsperiode fortsætter abonnementet til den normale abonnementspris.

3. Opsigelse
Abonnementet kan altid opsiges skriftligt eller telefonisk. Opsigelse kan altid ske frem til udløbet af den indeværende abonnementsperiode.
Henvendelsen skal ske til Kundeservice, se pkt. 9.

4. Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor du logger ind på din kunstprofil først gang.
For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du inden 14 dage meddele dette skriftligt til Kundeservice, se pkt. 11.
Husk at opgive kunstner nummer eller lignende relevant identifikation, så vi kan finde frem til dit abonnement.

5. Behandling af persondata
Oplysninger du afgiver, når du tegner et abonnement hos Kunstsamlingen, registreres og behandles fortroligt af Kunstsamlingen. Personoplysninger indsamles i forbindelse med gennemførelse af køb og giver adgang til tjenester og ydelser.

6. Ansvarsfraskrivelse
Kunstsamlingen påtager sig ikke ansvar for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab, der måtte opstå som følge af manglende, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab påført på anden vis. Vi fraskriver os tilmed ethvert ansvar for tab forårsaget af manglende opfyldelse af tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger. Kunstsamlingen er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes os som forsætlig eller uagtsom. Aftalen er omfattet af Købelovens mangelsregler som finder anvendelse ved forbrugerkøb.

7. Ændring af abonnementsvilkårene
Kunstsamlingen har til enhver tid ret til at ændre nærværende abonnementsvilkår.
Ændringer vil blive varslet med mindst én måneds varsel og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
De gældende abonnementsvilkår kan til enhver tid læses på http://www.kunstsamlingen.dk/artistinformation/3

8. Retningslinjer for brug og spærring af abonnementer og profiler
Som bruger af Kunstsamlingens webtjenester, er du forpligtet til at udvise hensyn over for andre brugere. Oplysninger og informationer, du afgiver ved brug af dit abonnement, din profil eller indlæg m.v., må ikke være racistiske, injurierende, skrevet i en grov tone eller på anden vis være stødende eller krænkende. Kunstsamlingen forbeholder sig retten til, men er ikke forpligtet til, at redigere og fjerne indhold, der ikke overholder retningslinjerne, uden returnering af betaling for abonnement.
En profil kan endvidere og uden forudgående meddelelse spærres, såfremt Kunstsamlingen finder det påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager. Kunstsamlingen foreholder enhver ret til at kræve, at du holder Kunstsamlingen skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af din overtrædelse af nærværende vilkår.

9. Henvendelse til Kundeservice
Åbningstider for telefonisk henvendelse:
Mandag til fredag Kl. 8:00 - 17:00
Weekend og helligdage - Lukket
Telefon 7178 0133
Kontakte os via vores kontaktformular her på siden.

- Altid gældende version, engelsk (åbner en pdf)

close

KUNSTNER LOGINGlemt kodeord
close

GLEMT KODEORD !

Indtast din email adresse og modtage en sms med dit nye kodeord.


close

Bedømmelse af kunst